Presentation
Vi lever som vi lär
Ett Helt Liv
Referenser

Vi lever som vi lär

Lars Olsson är Lavitra’s grundare och arbetar med stort engagemang för att sprida information om den österländska livsfilosofin och Ayurveda. Med en certifierad utbildning och med nästan 30 års erfarenhet av det ayurvediska hälso-systemet är Lars idag professionell föreläsare och utbildare och anlitas av företag för såväl interna uppdrag som för mässor och andra evenemang.

Som utbildad kemi-ingenjör är Lars också väl insatt i hur kemikalier i olika former påverkar vår kropp och vår omgivning.

Familjen Olsson lever på Orust i ett ekologiskt hus designat efter indisk byggnadskonstruktion, så kallad Vaastu.