Ayurveda
Historia
Kom till väst
Vad är ayurveda
Fem element
Sattva/Rajas/Tamas
Kosten o motion
Vaastu
Yoga
Meditation
Gandharvaveda

Ayurveda – fem element & tre doshas

Enligt ayurveda består världsalltet av livsenergier. Dessa består i sin tur av fem (beskrivande) element;

rymd, luft, eld, vatten och jord.

Dessa kommer till uttryck i alla levande system (jorden, luften, vattnet och havet är en del av dessa olika levande system). Man ser varje människa som unik men med liknande tendenser som baserar sig på de olika karaktärerna i de fem elementen.

Hur kan man med hjälp av ayurveda ändå gruppera individer efter likartade tendenser? Inom ayurveda tänker man sig ett föränderligt, dynamiskt system där vi alla styrs av tre grundenergier:

vata, pitta och kapha.

Man brukar kalla dem med ett samlingsnamn för dosha.

Redan i födelseögonblicket bestäms just din konstitution, din psykofysiologiska kroppstyp bestäms då och följer oss genom hela livet. Även kallat prakrithi inom ayurveda.

Ofta har man två dominerande doshor, tex vata/pitta eller kapha/vata etc. Men även en dosha eller tom alla tre kan finnas i lika mängd.

Genom att utgå från just din hälsoprofil kan du lära dig hur du skall leva för att få ett liv där du kan nå mesta möjliga utveckling. Du kan lättare förstå hur du undviker sjukdomar/ ohälsa och hur en befriande självinsikt kan uppnås.

De tre doshorna återfinns i hela vår tillvaro, inte bara i våra kroppar utan också som yttre påverkan.

De finns i årstidernas växlingar, i dygnets rytm och i hela vår livscykel.

Ingen av dessa styrande krafter betraktas som negativ eller positiv. De har alla sina speciella egenskaper och det är egentligen bara när en (eller flera) dosha är ur balans som negativa effekter uppstår.

Ayurveda strävar efter att skapa balans mellan den medfödda doshan inom oss och de yttre doshornas inverkan runt omkring oss. Vi påverkar den balansen genom vårt sätt att leva vårt liv. Genom att bli medvetna om vilka vi själva är och vilka krafter som styr oss kan vi skapa vår egen inre balans för att skapa ett liv där hälsa och välbefinnande råder.