Ayurveda
Historia
Kom till väst
Vad är ayurveda
Fem element
Sattva/Rajas/Tamas
Kosten o motion
Vaastu
Yoga
Meditation
Gandharvaveda

Historia

Den exakta början av Ayurveda är inte fastställd exakt men man tror att de ursprungliga texterna hade 10 miljoner verser i tusentals kapitel. Ayurveda har sina rötter i den vediska perioden som går tillbaka till 5000 f.Kr. eller kanske till en ännu tidigare epok.

De fyra stora verken i Veda´s - Rig, Sama, Yajur och Atharva – är skrivna på sanskrit och har sin betydelse mest på ”ljudets nivå”. Mao genom att lyssna på dessa verser rätt resiterade kan man återliva naturens naturliga funktion .

Ayurveda är annorlunda så tillvida att det innehåller praktiska beskrivningar om såsom behandlingar, läkemedel, helande metoder och beskrivningar av olika delar och organ i människokroppen.

Charaka Samhita, den klassiska texten (en av få som överlevt tidens tand) om ayurveda används fortfarande idag. Den skrevs troligen kring det 8: e århundradet f.Kr. Dessa texter innehåller myter om ursprunget av Ayurveda och hur de tog fram för mänskligheten.

Det Charaka Samhita säger är att när sjukdomar dök upp på jorden (man levde i en mycket hög civilisation där sjukdomar inte fanns), samlades en grupp grupp vise män från alla hörn av världen, rörd av medkänsla för alla medmänniskor, samlade de i en gynnsam plats vid foten av Himalaya för att hitta en lösning.

Med denna avsiktsförklaring mediterade de och fann hjälp av Indra, lorden bland gudarna, som sade att han skulle lära dem hur man bekämpar sjukdomar.

En av de vise männen, Bharadvaja, utsågs att gå till Indra för att lära Ayurveda. När Bharadvaja återvände delade han in kunskapen om Ayurveda med Atreya, som i sin tur hade sex lärjungar, alla lärjungar som skrev en ayurvedisk avhandling vars.

Den enda avhandling som fortfarande finns kvar, åtminstone delvis, är Agnivesa´s, som har gått i arv till oss under namnet Charaka Samhita.

Det är svårt att fastställa den period när Charaka levde, det inte finns några historiska referenser, experter dock överens om att Charaka Samhita går tillbaka till 6: e eller 8: e århundradet före Kristus.