Ayurveda
Historia
Kom till väst
Vad är ayurveda
Fem element
Sattva/Rajas/Tamas
Kosten o motion
Vaastu
Yoga
Meditation
Gandharvaveda

Vad är ayurveda

Till skillnad från de olika medicinska system som allopati och homeopati, är ayurveda inte ett medicinskt system, utan vetenskapen om liv och ålderdom.
Ayurveda betyder bokstavligen Ayus-liv, långt liv, och Veda betyder kunskap.
Ayurveda är baserad på kunskapen om sambandet mellan kropp, sinnen och själ. Balansen mellan dessa är relaterade till hälsa och sjukdom. Homeostas det inre jaget, anses avsaknad av sjukdom. Kunskapen om Ayurveda är evigt.
Ayurveda är mycket systematiskt och är vida överlägsen (på många sätt) den moderna medicinen. Ayurveda fokuserar på hälsa emedan modern medicin är främst inriktat på sjukdom.
Modern medicin börjar först nu lägga tonvikten på betydelsen av sinnets betydelse för hälsa och sjukdom, medan den grundläggande inställningen i Ayurveda alltid baserats sig på kropp, sinne och själ (och kosmos).
Ayurveda anses viktigare än de andra Vedaskrifterna eftersom det handlar om liv, hälsa och livslängd. Endast med en frisk kropp är alla uppgifter möjliga att utföra i livet
Ayurveda är vetenskapen bygger sina starka grundpelare på :
  1. Beteende och livsstil
  2. Tankar
  3. Mellanmänsklig relation
  4. Kost och matvanor
Genom att fokusera på främjande av positiv hälsa genom att skapa balans mellan kropp och själ, är Ayurveda unikt. I ayurveda, ligger betoningen på både förebyggande åtgärder men där finns även effektiva metoder för att återställa uppkommen ohälsa.

Men dess styrka är att främja hälsa genom att förebygga sjukdom.

Det finns två typer av behandlingar:

  1. Terapi som förbättrar styrkan i hälsa (förebyggande)
  2. Terapi som lindrar sjukdomen.
En av de stora diskussionsämnena i Ayurveda är att främja livslängd och god hälsa.

Fördelarna med att främja det leder till: ett gott minne, intelligens, frihet från sjukdom, lång livslängd, frisk hy och röst, optimal styrka sinnet och kroppen genom hela livet.

Med ayurveda är det möjligt att åldras och ändå vara vital.

De huvudsakliga metoderna i Ayurveda är att förebygga sjukdomar genom

  • diet,
  • motion och
  • yoga
  • meditation som omfattar olika former av mental avslappning.

Många sjukdomar kan förebyggas genom att undvika orsakerna till sjukdomar.

Det unika med ayurveda är att det inte bara ser på människan som en begränsad uppsättning av biokemiska processer. Man ser inte på anden som en funktion av hjärnan. Ayurveda säger att den mänskliga själen står i förbindelse med ”rent medvetande”, grunden till allt skapat (i hela naturen).