Ayurveda
Historia
Kom till väst
Vad är ayurveda
Fem element
Sattva/Rajas/Tamas
Kosten o motion
Vaastu
Yoga
Meditation
Gandharvaveda

Yoga

Yoga har idag blivet en mycket populär träningsform. Och det florerar massor av yoga tekniker, astanga yoga, hatha yoga, power yoga, kundalini yoga, bakthi yoga mm.

Yoga betyder förening mellan kropp, sinne och själ så syftet med yoga är egenltligen mycket stort. Det är nog den mest svaraste uppgiften vi har att lära oss här på jorden.
Den att nå Enhetsmedvetande, då vi inte upplever en separation mellan jaget, och det som som vi uppfattar utanför oss, den yttre världen, och objektet. Man pratar om i vedisk filosi om att nå enhet mellan:
Den som upplever och som har ett medvatande - jaget, även kallat rishi
Processen, vår varseblivning - våra sinnesförmågor - även kallat devata
och mellan objektet, det som vi idag uppfattar utanför oss - även kallat chandas.

Då upphör allt lidande, då kan vi se allt i ett mycket större perspektiv, vi kan se "Guds" stora plan. Inte för att problem och hinder försvinner bara vår tolkning eller upplevelse av dem.

Det är detta som yoga handlar om, inte bara att bli mjuk i kroppen.

Ayurveda och Yoga

Hänger intimt samman då bägge syftar till att vi skall utvecklas som andliga individer. Ayurvedan bistår yoga-filosofin med speciella övningar som syftar till att balansera doshorna i kroppen. Kan anpassa din kost efter ayurveda men också dina yoga ställningar för en mer perfekt balans. När du bokar en hälsokonsultation får du lära dig enkla övningar som är bra för just dig.