Tjänster
Hälsorådgivning
Föreläsningar
Utbildning
Ledarskap
Priser

Ledarskap

Holistisk ledarskap, vad innebär det att styra ditt företag med en helhetssyn på människa, och natur inkluderat mickro- och macrokosmos.
Vi erbjuder konsultationer såsom utbildning för företag, grupper eller organisationer.