Tjänster
Hälsorådgivning
Föreläsningar
Utbildning
Ledarskap
Priser

Utbildning

Våra föreläsningar kompletteras med mer djupgående utbildning inom Ayurveda, holistiskt ledarskap och hälsorådgivning.
Utbudet sträcker sig från grundkurser för privatpersoner och kurser för terapeuter som vill bredda sin kompetens genom att utbilda sig till certifierad
- Ayurveda massage terapeut med inriktning ayurvediska behandlingar

- Ayurveda hälsorådgivare med pulsdiagnostik, kost- och livstilsråd.
(Läs mer under Utbildningar)